ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า www.boongkeeart.com

 เข้าสู่เวปไซท์บุ้งกี๋อาร์ท ดอทคอม